DEKA STRONG: The Performance Lab

Apr 15, 2023
DEKA STRONG
Location

The Performance Lab
Abilene
TX
US

Organizer

DEKA
https://deka.fit/
https://www.facebook.com/dekafitx/
All events by DEKA

At this event

Nearby events

Dallas Spartan Trifecta Weekend
Oct 21, 2023 - Oct 22, 2023
BeastSprintSuperUltraKids Race
Tough Mudder Worlds Toughest Mudder
Nov 4, 2023 - Nov 5, 2023
Worlds Toughest
Tough Mudder Dallas
Nov 11, 2023 - Nov 12, 2023
5k10k15k
Austin Spartan Super 10K and Sprint 5K Weekend
May 20, 2023 - May 21, 2023
SprintSuperKids Race
Austin Spartan Trail
May 21, 2023
Trail 10K
Hyrox Dallas Fort Worth
Mar 18, 2023
Hyrox
Savage Race Dallas, TX 2023
Oct 7, 2023
Savage BlitzSavage Race
Baylor Spartan Stadion 5K
Apr 1, 2023
StadionKids Race